GWARANTOWANA KWARTALNIE

Ogólne warunki współpracy / Regulamin

Ogólne warunki współpracy

 

1. Obowiązujące warunki

Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z wyżej wymienioną grupą spółek, pod warunkiem, że spełniają one cechy określone w ustawie GTC.

W indywidualnych przypadkach można je zastąpić wynegocjowanymi warunkami.

 

2. Umowa zakwaterowania

 

Umowa zakwaterowania gościnnego zostaje zawarta, w momencie gdy pokój / obiekt, ustnie lub na piśmie(również poprzez rezerwację drogą elektroniczną) został zarezerwowany.

 

Umowa zakwaterowania gościnnego zobowiązuje obie strony do wykonania umowy, niezależnie od czasu trwania umowy.

 

3. Brak zakwaterowania 

 

Jeśli zakwaterowanie nie zostanie zapewnione, Gospodarz jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wszelkich dokonanych płatności. Rekompensata jest ograniczona do kwoty wartości zamówienia. Wyklucza się czynniki niezależne od gospodarza, za które Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności. (np. klęski żywiołowe, uderzenia pioruna itp.).

 

4. Anulowanie / wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd

Anulowanie rezerwacji nie jest możliwe – Jeśli Klient wycofa się z wiążącej rezerwacji  z dowolnego powodu, za wyjątkiem działania siły wyższej. Powodem rezygnacji nie może być m. in. choroba współtowarzyszy lub osoby rezerwującej, wypadki, odwołane wakacje, brakujące loty, postoje budowlane itp.

 

Jeśli Klient skorzysta z mniejszej liczby miejsc lub pobyt jest krótszy niż wcześniej zarezerwowany, Wynajmującemu / Gospodarzowi przysługuje roszczenie prawne do całej wcześniej uzgodnionej ceny. Nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów lub ich obniżenia. Dotyczy to również dokonanych zaliczek, które nie zostaną zwrócone.

5. Dyspozycja

 

W pobliżu Ze względów dyspozycyjnych wynajmujący jest uprawniony do żądania zmiany miejsca zakwaterowania, pod warunkiem, że jest to zakwaterowanie wewnętrzne i nie nastąpi pogorszenie stanu gościa.

W pobliżu

 

6. Płatność

 

Całą kwotę należy uiścić z góry przelewem bankowym lub gotówką po przyjeździe.

 

7. Przyjazd i wyjazd

 

Przyjazd godz. 14:00 / Wyjazd do godz. 11:00.

8. Regulanim domu

 

Regulamin musi być przestrzegany. Naruszenie regulamin jest podstawą do wypowiedzenia.